Preskoči na glavni sadržaj

Program Političke stranke – Plavi grad

Skupština Političke stranke – Plavi grad, na Osnivačkoj skupštini 2. ožujka 2024. u Zagrebu donosi

Osjetljivom, inkluzivnom politikom i socijalnim načelima započinjemo novo, drugačije poglavlje u našem društvu. Stranka Plavi grad je stranka s vizijom i praktičnim djelovanjem među građanima i s građanima. Planiranom realizacijom programa i projekata nastojimo doći do unaprjeđenja kvalitete života svih Zagrepčana. Stranka se čvrsto definira kao stranka orijentirana prema civiliziranom i znatno tolerantnijem ozračju koja radi na prihvaćanju i inkluziji, a ne podjelama. Zagrepčani trebaju i zaslužuju sigurnost te predanu, transparentnu i efikasnu upravu u službi građana i poduzetnika, poglavito malog i srednjeg poduzetništva, koja se brzo prilagođava promjenama i zahtjevima tržišta i koja učinkovito rješava probleme koje tište sve Zagrepčane.

Misija:

Inkluzivan, siguran, pravedan i socijalno osviješten grad. Grad u kojem će se poštivati različitosti i promovirati izravna demokracija. Djelovanje usmjereno na poboljšanje kvalitete života Zagrepčana, unaprjeđenje svih  sustava, socijalnu pravednost i pomoć potrebitima.

Vizija:

Socijalna pravda i kvalitetno upravljanje kroz održive i odgovorne modele. Zagreb – grad u kojem se građanke i građani osjećaju uključeno, podržano i uvaženo, a politika upravljanja Zagrebom postaje primjer socijalno odgovornog, ekološki osviještenog i inkluzivnog grada. Zagreb će biti sigurna, čista, uredna europska metropola kako i zaslužuje. Mjesto poželjno za život i stvaranje obitelji iz kojeg se mladi neće iseljavati, s kvalitetno ustrojenim komunalnim službama, otvorenom i transparentnom gradskom upravom koja će istinski biti u službi građana, i koja će omogućiti nesmetani razvoj poduzetništva i stvoriti ozračje koje će privlačiti, a ne odbijati poduzetnike.

Program rada:

Kako bi odgovorno i učinkovito provodili svoju politiku tako je nužna dobra suradnja, transparentnost i pravodobna komunikacija sa svim dionicima društva. Naš program se temelji na stupovima:

  • inkluzivnog upravljanja
  • socijalne pravde
  • održivog urbanističkog razvoja
  • unaprjeđenja komunalne i prometne  infrastrukture
  • dostupnog obrazovanja i dječje skrbi
  • kvalitetne skrbi o starijima i potrebitima
  • kvalitetne potpore zagrebačkom sportu.

Inkluzivno upravljanje

Načelima transparentnosti i participacije omogućiti građankama i građanima aktivno sudjelovanje u aktivnostima svih gradskih resora. Pružiti svakom pojedincu mogućnost komunikacije i uvažavanja ideja kroz otvoreno i pravovremeno dijeljenje informacija o radu i odlukama.

Socijalna pravda

Odgovornom socijalnom politikom, koja počiva na postulatima socijaldemokracije i socijalnog nauka Crkve, omogućiti i osigurati svim građankama i građanima pristup osnovnim potrebama. Provoditi programe koji će podržati razvoj i unaprjeđenje prava najranjivijih skupina. Implementirati i maksimalno razvijati zagrebački model izgradnje stanova za javni najam, te za socijalno ugrožene skupine. Uvesti i provoditi cjeloviti sustav demografskih mjera.

Održivi urbanistički razvoj

Planirati održiv urbani razvoj svih gradskih područja kroz obnovu, prometne inovacije i ekološki prihvatljive projekte kako bi se unaprijedila kvaliteta života i životnog okruženja u Zagrebu. U suradnji sa stručnjacima i lokalnom zajednicom implementirati suvremene strategije gospodarenja otpadom kao što su izgradnja sortirnice, kompostane te zatvaranje odlagališta Jakuševec u okviru dvogodišnjeg plana. Pokretanje i oživljavanje Projekta „Zagreb na Savi“.

Unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture

Definirati i predstaviti konkretne i provedive planove za poboljšanje kompletne komunalne infrastrukture. Ponuditi inovativna rješenja prometnih gužvi i prometnih problema u Zagrebu te unaprijediti javni prijevoz uvođenjem novih oblika i sustava.

Obrazovanje i skrb o djeci

Poticati i ulagati u obrazovanje kao ključnu komponentu budućnosti grada. Posebno razvijati programe za odgoj i obrazovanje djece i mladih s posebnim potrebama, kako onih s poteškoćama u razvoju tako i onih darovitih. Osigurati dostupnost vrtića svakom djetetu.

Kvalitetna skrb o starijima i potrebitima

Unaprijediti sustav skrbi za starije i nemoćne izgradnjom mreže domova, hospicija i organizacijom dnevnih boravaka na razini mjesnih odbora. Razviti sustav socijalne podrške starijim i nemoćnim osobama. Provoditi brigu o beskućnicima vodeći se suvremenim europskim praksama koje osiguravaju pristup smještaju, kvalitetnim obrocima i podršku reintegraciji u društvo.

Kvalitetna potpora zagrebačkom sportu

Osigurati kvalitetnu i dostatnu skrb o natjecateljskom sportu kroz poticanje i financiranje  zagrebačkih klubova i saveza iz gradskog proračuna u onoj mjeri koja će im osigurati nesmetano funkcioniranje. Provoditi održavanje postojeće i izgradnju nove sportske infrastrukture. Ponovno organizirati velika sportska natjecanja u Zagrebu.  Ulaganjem u sport ulaže se u mentalno zdravlje, inkluzivnost, prevenciju ovisnosti i kriminaliteta, društvenu povezanost i zdravijeg pojedinca. Dostupnost sportskih sadržaja osigurava kvalitetan i ujednačen razvoj djece i mladih te tako i prevenciju bolesti članova društva.

Provođenje programa zahtjeva sustavan pristup, odgovorno i pažljivo upravljanje resursima te uvažavanje i kvalitetnu suradnju sa svim relevantnim dionicima. Sustavno ćemo pratiti i evaluirati ciljeve i ostvarene projekte kako bi osigurali planirane i željene rezultate.

Jasno ističemo da naš rad nije u uredima i na zatvorenim sastancima nego je naše djelovanje među ljudima i za ljude, u skrbi za potrebite i u stvaranju društveno-gospodarskog okvira za razvoj poduzetništva. Obnovit ćemo javne financije i pokrenuti gospodarski rast temeljen na održivosti, solidarnosti i socijalnoj koheziji. Put prema ekonomskoj stabilnosti jest poticanje gospodarstva i investicija, a ne stavljanja ruke u džep građana. Smanjiti  porez na dohodak građanima grada Zagreba, slijedeći primjere drugih velikih metropola. Želimo Zagreb izvući iz krize i svakom građaninu grada Zagreba omogućiti dostojanstven život te se okrenuti gospodarskom razvoju Zagreba tako da svaki Zagrepčanin i Zagrepčanka rade i od svog rada žive, a ne preživljavaju.

Naši ciljevi su pozitivni – pomoći Zagrebu i pružiti sigurnost Zagrepčanima , omogućiti  čiste ulice, cijevi koje ne pucaju, tramvaje koji voze i koji se ne kvare, uređen okoliš bez smrada i smeća, svakom djetetu omogućiti mjesto u vrtiću u svom kvartu, adaptirati gradske prostore te ih dati u najam privatnicima po povoljnijim cijenama.

Želimo preuzeti odgovornost za razvoj i napredak Zagreba te za bolji život Zagrepčana osluškujući bȉlo grada, kroz javne panele, diskusije, forume, televizijske i radio emisije gdje će Zagrepčani moći uputiti pitanje gradonačelniku i nadležnim tijelima te dobiti odgovore. Planiranim javnim raspravama, društvenim mrežama i drugim online platformama želimo omogućiti građankama i građanima izricanje mišljenja, prijedloga i komentara. Zastupat ćemo sve građane, uvažavajući njihove različitosti i prioritete. Vodit ćemo gradsku politiku koja ne dijeli i ne isključuje, već je inkluzivna za sve.

Samo pokreti istinski angažiranih i nesebičnih ljudi vođenih liderima koji znaju postaviti razvojne ciljeve, donositi odluke i stajati iza njih, okupiti i motivirati stručnjake te voditi procese u službi boljeg života za sve, mogu Zagreb pozicionirati među najrazvijenije Europske metropole!