Preskoči na glavni sadržaj

Pravila privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA UDRUGE GRAD

25.svibnja 2018. godine u Hrvatskoj započinje primjena Opća uredbe (EU) o zaštiti podataka, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Primjenjuje se izravno i zamijenit će postojeći zakonski okvir.

Sukladno Uredbi o zaštiti podataka (dalje: Uredba) uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka Udruge Grad (dalje: Politika).

UDRUGA GRAD, OIB: (dalje: Udruga), obrađuje one osobne podatke koje prijavitelj daje popunjavanjem Prijavnice prilikom učlanjenja u Udrugu, a u svrhu odobrenja članstva u  Udruzi sukladno odredbama Zakona o Udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), odredbama Uredbe i ove Politike.

Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno ciljevima, djelatnostima i Statutu Udruge Grad, odredbama Uredbe i ove Politike, i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar Udruge. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Obzirom da osobne podatke prikupljamo od naših članova, te vam u nastavku pružamo sve informacije o načinu obrade vaših osobnih podataka koje ste nam dali prilikom učlanjenja u Udrugu Grad.

 1. Kontaktni podaci voditelja obrade vaših osobnih podataka
  UDRUGA GRAD
  tel. +385 95 350 565 e-mail: gdpr@plavigrad.hr
 2. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka
  Službenik za zaštitu podataka je osoba kojoj se možete javiti sa svojim prigovorima i zahtjevima ukoliko imate pitanja vezano za obradu vaših osobnih podataka na adresu e-pošte: gdpr@plavigrad.hr
 3. Načela obrade osobnih podataka
  Udruga vaše osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:
  • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade
  • ograničavanje svrhe
  • smanjenje količine podataka
  • ograničenje pohrane
  • cjelovitost i povjerljivost
  • Svrha obrade radi kojih upotrebljavamo vaše osobne podatke kao i pravna osnovu za obradu osobnih podataka
   Svrha obrade vaših osobnih podataka je
   vođenje evidencije članstva u Udruzi. Pravni temelj obrade vaših podataka nalazi se u Zakonu o udrugama (Narodne Novine, br. 74/14), sukladno kojem je Udruga dužna voditi popis svojih članova s obveznim osobnim podacima o imenu, prezimenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja, a može sadržavati i ostale podatke koji spadaju u osobne podatke.

   Osobni podaci koje Udruga prikuplja od vas su:
   • ime i prezime,
   • e-mail adresu člana,
   • datum rođenja,
   • adresu člana (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, županija),
   • brojeve telefona,
   • struku,
   • mjesni odbor i gradska četvrt
 4. Sukladno svrsi obrade Udruga će vaše osobne podatke obrađivati isključivo za:
  • provjeru članstva u udruzi
  • provjeru obavezu uplate članarine
  • provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka,
  • telefonsku ili e-mail komunikaciju s članom ukoliko uplata koja je izvršena ima netočno navedene osobne podatke
 5. Vremensko razdoblje čuvanje vaših podataka
  Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i dok želite primati naše obavijesti sukladno privoli koju ste nam dali prilikom pristupanju članstvu udruge, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali.
 6. Zaštita vaših osobnih podataka
  Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka.
 7. Vaša prava i kako ih možete ostvariti?
  Udruga vaše osobne podatke obrađuje sukladno vašim pravima definiranim unutar Uredbe. Svjesni smo da su osobni podaci vaše vlasništvo i vi uvijek i u svakom trenutku možete zatražiti i iskoristiti sljedeća prava:
  1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) kojim možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz registra Udruge:
   • ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja
   • ako povučete privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
   • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
   • ako se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima
  2. Pravo na pristup podacima kojim imate pravo dobiti od Udruge informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
  3. Pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka kojim imate bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Udruge ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose.
  4. Pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
   • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
   • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
   • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  5. Pravo na prigovor kojim imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa voditelja obrade.

Možete u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava putem e-pošte. Udruga će na sve vaše zahtjeve o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava pružiti pismeni odgovor u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, uz najviše produljenje odgovora od 30 dana kada je to nužno.

Ako u bilo kojem trenutku želite povući privolu za danu suglasnost o slanju obavijesti na Vašu e-mail adresu, možete to učiniti ulaskom u Vaš osobni korisnički profil te povući danu suglasnost ili možete uputiti zahtjev na adresu e-pošte: gdpr@plavigrad.hr

Pritužba na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

Udruga Grad

U Zagrebu, 16. siječnja 2023.